۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901918
T T
۰ نفر
برگزای کنفرانس وزرای کار شش جمهوری آسیای میانه درآنکارا # آنکارا - ایرنا 10/03/72 .سیاسی. تلکس 123 کنفرانس وزرای کار شش جمهوری آسیای میانه باهمکاری سازمان جهانی کار دیروز در آنکارا پایتخت ترکیه آغاز بکار کرد.
........................................
،اردال،اینونو،کفیل،نخست،وزیری،ای،ال،او،قرقیزستان،قزاقستان،ازبکستان، ،تاجیکستان،ترکمنستان،،آذربایجان،محمد،موغولتای،وزیر،کار،
۰ نفر