۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901849
T T
۰ نفر
تاکیداعضای کمیسیون ارشاد مجلس بر ضرورت تقویت دستگاههای خبر # تهران - ایرنا 10/03/72 .سیاسی. تلکس 205 اعضای کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی مجلس شورای اسلامی ارموز دربازدید از واحدهای سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی برضرورت تقویت دستگاههای خبری کشورتاکیدکردند ........................................
،ضرغامی،معاون،پارلمانن،وزارت،فرهنک،و،ارشاد،اسلامی،وردی،نژاد،مدیر،عامل، ،سازمان،خبرگزاری،جمهوری،اسلامی،ایرنا،ایران،
۰ نفر