۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901842
T T
۰ نفر
اختلاف نظرجامعه اروپاوشورای همکاری خلیج فارس به مالیات برنفت # تهران - ایرنا 10/03/72 .سیاسی. تلکس 61 شکست مذاکرات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس واعضای جامعه اروپا برسروضع مالیات برواردات نفت وتولیدات نفتی باعث بروزاختلاف دوطرف شده است.
........................................
،د،پ،آ،کویت،روزنامه،الرای،العام،
۰ نفر