۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901706
T T
۰ نفر
اختصاص اعتبارات عمرانی به شهرستان سنقر و کلیایی # - ایرنا 8/03/72 .اجتماعی. تلکس 66 مبلغ3 میلیاردو800 میلیون ریال اعتبارازمحل بودجه های استانی درسالجاری به شهرستان سنقروکلیایی اختصاص یافت که نسبت به سال گذشته بیش ازصددرصدافزایش دارد.
........................................
،ایران،صحرائیان،استاندار،کرمانشاه،،2،میلیارد،ریال،جهت،تامین،آب،شربی،
۰ نفر