۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901636
T T
۰ نفر

توافق آمریکا وکویت برای خرید تانکهای آبرامز

۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901636
توافق آمریکا وکویت برای خرید تانکهای آبرامز # تهران - ایرنا 8/03/72 .اقتصادی.نظامی. تلکس 223 دولت کویت برای خرید تانکهای جنگی ام یک ای 2 آبرامز ازکمپانی جنرال داینامیکز بادولت آمریکا به توافق رسیده است .
........................................
،یوپی،نیویورک،،بخش،،سیستمهای،زمینی،کمپانی،
۰ نفر