۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901629
T T
۰ نفر
چگونگی همکاریهای اقتصادی و صنعتی ایران و اسلواک بررسی شد # تهران - ایرنا 8/03/72 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 13 اق وزیر اقتصاد جمهوری اسلواک امروز در تهران با وزیر صنایع ایران دیدار و پیرامون همکاریهای اقتصادی و صنعتی دو کشور به گفتگو پرداخت.
........................................
،نعمت،زاده،کوبچکا،روابط،عمومی،وزارت،صنایع،
۰ نفر