۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901613
T T
۰ نفر
توزیع نوارهای مبتذل به اشد مجازات محکوم می شوند # تهران - ایرنا 8/03/72 .اجتماعی. تلکس 178 رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه ای به مراجع قضائی دستور دادتوزیع کنندگان نوارهای مبتذل ویدئوئی و لباسهای که استفاده آنها خلاف شرع بوده به اشدمجازات محکوم شوند ........................................
،ایران،
۰ نفر