۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901603
T T
۰ نفر

گزارش آغاز دوران تحول اقتصادی در یمن

۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901603
گزارش آغاز دوران تحول اقتصادی در یمن # تهران - ایرنا 8/03/72 .اقتصادی. تلکس 74 اق دگرگونی سیاسی ناشی از اتحاد دو یمن و تحول در زمینه های اقتصادی بویژه ذخایر فراوان نفت خوشبینی فراوانی رابرای آینده این کشور فراهم آورده است.
........................................
،کریستین،ساینس،،مانیتور،
۰ نفر