۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901551
T T
۰ نفر
پیام سرپرست حجاج ایرانی خطاب به زائران خانه خدا # مکه - ایرنا 7/03/72 .سیاسی.مذهبی. تلکس 15 محمدی ری شهری سرپرست حجاج ایرانی طی پیامی خطاب به زائران ایرانی ازآمادگی هوشمندانه آنان دراعلان برائت از مشرکین تقدیر کرد.
........................................
،حج،عربستان،ایران،متن،پیام،
۰ نفر