۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901541
T T
۰ نفر
مواردجدید اتهام متهمان بمب گذاری مرکز تجارت جهانی نیویورک # نیویورک - ایرنا 7/03/72 .سیاسی. تلکس 28 بگفته دادگاه فدرال آمریکا مواد شیمیایی استفاده شده دربمب گذاری مرکز تجارت جهانی درنیویورک توسط رمزی احمد یوسف سفارش داده شده بود.
........................................
،ورلد،ترید،سنتر،مانهاتان،محمد،سلامه،سی،ام،نوامبر،1992،سفارش،،
۰ نفر