۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901473
T T
۰ نفر

گروگان گیری خارجیها درشرق یمن

۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901473
گروگان گیری خارجیها درشرق یمن # تهران - ایرنا 7/03/72 .سیاسی. تلکس 158 سه جهانگرد غربی به همراه د مهندس نفت امروز پنجشنبه درمنطقه /مارب / درشرق یمن بدست مردان قبیله ای به گروگان گرفته شدند.
........................................
،آ،اف،پ،اعدام،صنعا،
۰ نفر