۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901451
T T
۰ نفر

محاصره بعثه مقام رهبری ایران در مکه عربستان

۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901451
محاصره بعثه مقام رهبری ایران در مکه عربستان # مکه - ایرنا 6/03/72 .سیاسی. تلکس 233 مامورین نظامی و انتظامی عربستان با محاصره کامل ساختمان بعثه رهبری ایران در مکه و خیابانهای اطراف مانع از انجام مراسم برائت از مشرکت شدند.
........................................
،حج،
۰ نفر