۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901433
T T
۰ نفر
اریتره و پادشاهی موناکو به عضویت سازمان ملل درآمدند # نیویورک - ایرنا 6/03/72 .سیاسی. تلکس 125 مجمع عمومی سازمان در جلسه امروز جمعه خود باتفاق نظر کلیه اعضاء عضویت جمهوری نوپای اریتره و پادشاهی موناکو راپذیر فت.
........................................
،احمد،حاجی،علی،نماینده،اریتره،جاکویس،،دوپون،وزیر،خارجه،موناکو،یکصد،و، ،هشتادو،سومین،عضو،
۰ نفر