۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899927
T T
۰ نفر
تخلیه پرسنل آژانس های وابسته به سازمان ملل ازکامبوج آغازشد # تهران - ایرنا 25/02/72 .سیاسی.نظامی. تلکس 51 سازمان ملل متحد امروز تخلیه پرسنل کلیه آژانس های وابسته به خود را در کامبوج آغاز کرد.
........................................
،آ،اف،پ،پنوم،پن،برنامه،توسعه،برنامه،جهانی،غذا،صندوق،کودکان،سازمان،ملل، ،پطروس،،غالی،
۰ نفر