۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899917
T T
۰ نفر

استعمال سیگار پیشرفت بیماری ایدز راتسریع می کند

۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899917
استعمال سیگار پیشرفت بیماری ایدز راتسریع می کند # تهران - ایرنا 25/02/72 .علمی. تلکس 42 پروهشی که اخیرا درانگلیس انجام گرفته نشان میدهد کسانی که سیگار می کشند دوبار سریعتر ازبیمارانی که سیگار نمی کشند دچار ایدز می شوند.
........................................
،ای،پی،لندن،ریچارد،نایمن،ریه،اچ،ای،وی،
۰ نفر