۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899891
T T
۰ نفر
صرافان خلیج فارس اتهامات عراق دررابطه بااحتکار دینارراردکردند # تهران - ایرنا 25/02/72 .اقتصادی. تلکس 58 اق صرافان خلیج فارس اتهامات عراق دائربراحتکار بالغ بر 10 میلیارد دینار این کشور ازسوی کشورهای منطقه برای ضربه زدن به اقتصاد عراق را رد کردند.
........................................
،آ،اف،پ،ابوظبی،
۰ نفر