۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899852
T T
۰ نفر

پایان ماجرای گروگانگیری کودکان درپاریس

۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899852
پایان ماجرای گروگانگیری کودکان درپاریس # تهران - ایرنا 25/02/72 .سیاسی. تلکس 68 96 156 مرد مسلحی که تعدادی کودک ویک آموزگاررادرپاریس به گروگان گرفته بود به ضرب گلوله نیروهای پلیس از پای آمدوکودکان خردسال به سلامت آزادشدند.
........................................
،شبکه،خبری،سی،ان،ان،آ،اف،پ،بی،بی،سی،الجزایری،الاصل،مهاجم،
۰ نفر