۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899809
T T
۰ نفر

تاکید واتیکان بر آزادیهای مذهبی درکشورهای اسلامی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899809
تاکید واتیکان بر آزادیهای مذهبی درکشورهای اسلامی # رم - ایرنا 24/02/72 .سیاسی.نظامی. تلکس 13 یک مقام واتیکان از آنچه رشد افراط گرائی مذهبی درکشورهای اسلامی خواند انتقاد کرد وخواستار آزادی فعالیتهای مذهبی مسیحیان درکشورهای اسلامی شد.
........................................
،کاردینال،فرانچس،،ارینزه،رئیس،،شورای،مباحثه،بین،المذاهب،کنفرانس،،
۰ نفر