۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899716
T T
۰ نفر

یلتسین سفرهای خارجی خود را لغو کرد

۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899716
یلتسین سفرهای خارجی خود را لغو کرد # مسکو - ایرنا 23/02/72 .سیاسی. تلکس 211 بوریس یلتسین رئیس جمهوری روسیه به دلیل بحران سیاسی حاکم بر این کشور تمامی سفرهای خارجی خود را تاعادی شدن وضعیت سیاسی لغو کرد.
........................................
،رادیو،مسکو،اجلاس،،سران،7،کشور،پیشرفته،صنعتی،جهان،توکیو،
۰ نفر