۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899683
T T
۰ نفر
جزئیات محکومیت چندایرانی درایتالیا درارتباط با قاچاق اسلحه # رم - ایرنا 23/02/72 .سیاسی.نظامی. تلکس 188 دادگاه ونیز ایتالیا روز گذشته سه ایرانی متهم به مشارکت درقاچاق اسلحه از ایتالیا به ایران در دهه هشتاد را به 4 تا 7 سال زندان محکوم کرد.
........................................
،محمد،طاهرعبدی،طاری،/مجید،گودرزی،و،کمال،کنسو،دوران،جنک،تحمیلی،عراق، ،(د3)،(خ3)،
۰ نفر