۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899647
T T
۰ نفر

عدم خروج روبل از بازار آسیای میانه

۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899647
عدم خروج روبل از بازار آسیای میانه # آستارا - ایرنا 23/02/72 .اقتصادی. تلکس 38 اق معاون بانک مرکزی روسیه با اشاره به انتشارپولی ملی درقرقیزستان گفت علی رغم این اقدام روبل همچنان بعنوان تنها پول معتبر درآسیای میانه باقی خواهد ماند.
........................................
،رادیو،باکو،خوندریف،مسکو،آسیای،میانه،
۰ نفر