۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899526
T T
۰ نفر
آغاز اعتراض مسلمانان هند نسبت به عدم بازسازی مسجد بابری # دهلی نو - ایرنا 22/02/72 .سیاسی. تلکس 229 کمیته بازسازی مسجد بابری درنظر دارد برای بازسازی این مسجد در محل اصلی خود دست به اعتراض مسالمت آمیز در سراسر کشور هند بزند.
........................................
،محمد،یونس،،صدیقی،رئیس،،کمیته،بازسازی،مسجد،بابری،مصاحبه،
۰ نفر