۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899454
T T
۰ نفر

نقطه نظر دکتر فاضل در مورد تغییر آرم نظام پزشکی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899454
نقطه نظر دکتر فاضل در مورد تغییر آرم نظام پزشکی # تهران - ایرنا 22/02/72 .اجتماعی. تلکس 71 در پی اعتراض جامعه اسلامی دندانپزشکی ایران مبنی بر تغییر آرم سازمان نظام پزشکی دکتر فاضل امروز چهارشنبه درمصاحبه ای باایرنابه تشریح این موضوعپرداخت ........................................
،رئیس،،سازمان،نظام،پزشکی،ایران،
۰ نفر