۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899186
T T
۰ نفر

افراطیان هندو در گروههای مافیائی عضویت دارند

۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899186
افراطیان هندو در گروههای مافیائی عضویت دارند # دهلی نو - ایرنا 20/02/72 .سیاسی. تلکس 142 به گفته ملایم سینک یادو سروزیر پیشین ایالت 120 میلیونی اوتارپرادش هند حزب هندویی بهارتیا جاناتا بخشی از شبکه مافیایی جهان است.
........................................
،مصاحبه،مسجد،بابری،معبد،رام،
۰ نفر