۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899123
T T
۰ نفر

ریزش کوه دراکوادر یک روستایی را مدفون کرد

۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899123
ریزش کوه دراکوادر یک روستایی را مدفون کرد # تهران - ایرنا 20/02/72 .حوادث. تلکس 13 درحادثه ریزش کوه که درمنطقه معدنی نامبیا درایالت زامورای چین چیپ اکوادر رخ داد یک دهکده با 400 تا500 نفرجمعیت درزیر کوهی ازشن وسنک مدفون شد.
........................................
،آ،اف،پ،کیتو،سازمان،دفاع،غیر،نظامی،اکوادر،6،کشته،و11،زخمی،حوادث،غیر، ،مترقبه،
۰ نفر