۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899119
T T
۰ نفر
پیمان ناتو خواهان فرماندهی واحد برای عملیات نظامی دربوسنی # تهران - ایرنا 20/02/72 .نظامی. تلکس 216 تازمانیکه یک فرماندهی واحد دراختیار نات و نباشد این پیمان قادر به عملیات نظامی در بوسنی وهرزگوین نخواهد بود .
........................................
،آ،اف،پ،بروکسل،فرانسه،وآمریکا،مانفرد،ورنر،دبیرکل،پیمان،آتلانتیک،شمالی، ،اجلاس،،عمومی،سالانه،انستیتو،بین،المللی،مطبوعات،
۰ نفر