۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899093
T T
۰ نفر

افزایش بهای هواپیماهای جنک جنگنده یوروجگر

۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899093
افزایش بهای هواپیماهای جنک جنگنده یوروجگر # تهران - ایرنا 20/02/72 .اقتصادی. تلکس 49 اق هزینه تولید شکاری جنگنده یوروجگر در سال 1988 میلادی که کشورهای انگلیس آلمان اسپانیا وایتالیا این برنامه راآغاز کردند 21 میلیارد پوند برآورد شد.
........................................
،د،پ،آ،لندن،روزنامه،فاینشنال،تایمز،
۰ نفر