۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899066
T T
۰ نفر
ابراز مخالفت اوئن با پیشنهاد برگزاری همه پرسی درباره صلح # تهران - ایرنا 20/02/72 .سیاسی. تلکس 180 دیوید اوئن امروز دوشنبه با پیشنهاد پارلمان صربهای بوسنی برای برگزاری همه پرسی در مورد طرح صلح وی مخالفت کردو رای گیری درشرایط حاضر رابی اعتباردانست ........................................
،یو،پی،بروکسل،طرح،صلح،ونس،،اوئن،بوسنی،و،هرزگوین،
۰ نفر