۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5899050
T T
۰ نفر
ایران خواستار اقدام جدی اروپا برای مسلمان کشی در بوسنی شد # وین - ایرنا 19/02/72 .سیاسی. تلکس 35 معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران دیروز دردیدارباوزیر امور خارجه اتریش خواستار اقدام جدی اروپا برای خاتمه مسلمان کشی در بوسنی و هرزگوین شد ........................................
،الویس،،موک،واعظی،طرح،ونس،،اوئن،
۰ نفر