۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5898927
T T
۰ نفر

تاکید مجدد شورای امنیت برطرح صلح ونس اوئن

۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5898927
تاکید مجدد شورای امنیت برطرح صلح ونس اوئن # نیویورک - ایرنا 18/02/72 .سیاسی. تلکس 27 شورای امنیت سازمان ملل دیروز باردیگر طرح صلح ونس اوئن را به عنوان زیربنای حل مسالمت آمیز مسائل بوسنی و هرزگوین مورد حمایت قرارداد.
........................................
،یولی،ورنتسف،رئیس،،دوره ای،شورای،امنیت،قرائت،بیانیه،
۰ نفر