۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5898923
T T
۰ نفر

مجلس ایتالیا به دولت جدید رای اعتماد داد

۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5898923
مجلس ایتالیا به دولت جدید رای اعتماد داد # رم - ایرنا 18/02/72 .سیاسی. تلکس 10 دولت جدید ایتالیا دیروز جمعه با حمایت احزاب اکثریت ازمجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد گرفت .
........................................
،احزاب،دمکرات،مسیحی،سوسیالیست،سوسیال،دمکرات،لیبرال،کارلو،ازلیو،چامپی، ،نخست،وزیر،پنجاه،ویکمین،دولت،
۰ نفر