۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5898854
T T
۰ نفر
مذاکره غرب بامجاهدین افغانی برسر آزادی سه دیپلمات غربی # تهران - ایرنا 18/02/72 .سیاسی. تلکس 23 سفارتخانه های انگلیس وآلمان وهلند درپاکستان سه روز قبل یک نماینده برای مذاکره درباره آزادی سه دیپلمات ربوده شده درافغانستان به اینکشورفرستادند.
........................................
،یو،پی،ایالت،بلوچستان،پاکستان،محمد،نبی،نورزائی،
۰ نفر