۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5898766
T T
۰ نفر
کهل به کریستوفر گفت ارتش آلمان درجنک علیه صربهاشرکت نمی کند # بن - ایرنا 17/02/72 .سیاسی. تلکس 20 هلموت کهل در ملاقات با وارن کریستوفر گفت ارتش آلمان به هیچ وجه در عملیات نظامی علیه صربها در بوسنی و هرزگوین شرکت نخواهد کرد.
........................................
،صدراعظم،آلمان،وزیر،امور،خارجه،آمریکا،فشارهای،سیاسی،اقتصادی،کلاوس،، ،کینکل،طرح،ونس،،اوئن،
۰ نفر