۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5898683
T T
۰ نفر
ایران ازاتریش خواست پروژه اکتشاف معادن درکرمان راادامه دهد # وین - ایرنا 16/02/72 .اقتصادی. تلکس 55 سفیرایران در اتریش دیروز چهارشنبه در دیدار با ویکتور کلیما خواستار اجرای پروژه متوقف شده معادن چغارت کرمان وخرید بیشترنفت ایران ازسوی اتریش شد ........................................
،وزیرصنایع،ملی،و،راه،و،ترابری،اتریش،،صفری،برقراری،توازن،بازرگانی،وین، ،سومین،طرف،بازرگانی،اتریش،،
۰ نفر