۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5898635
T T
۰ نفر
اظهارات نخست وزیر یونان درباره طرح صلح بوسیله صربها # آتن - ایرنا 16/02/72 .سیاسی. تلکس 81 میتسوتاکیس نخست وزیر یونان نسبت به رد طرح صلح ونس اوئن ازسوی پارلمان صربهای بوسنی و هرزگوین ابرازناامیدی کردوگفت متاسفانه تلاشهابه شکست انجامید.
........................................
۰ نفر