۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5898626
T T
۰ نفر
مجلس 90 میلیارد ریال به امرمبارزه باتهاجم فرهنگی اختصاص میدهد # قم - ایرنا 16/02/72 .فرهنگی. تلکس 246 بمنظور مقابله با پدیده تهاجم فرهنگی کمیسیون فرهنک و ارشاد اسلامی مجلس شورای اسلامی درسال جاری 90 میلیارد ریال رابه این امراختصاص می دهد.
........................................
،ایران،
۰ نفر