۲۶ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5892816
T T
۰ نفر
معاون وزارت فرهنک وارشاداسلامی ایران بانخست وزیرکرواسی دیدارکرد # تهران - ایرنا26/12/73 برابر با17 مارس 1995 ابوالقاسم خوشرومعاون وزارت فرهنک وارشاداسلامی روزجمعه بااقای نیکتساوالنتیچ نخست وزیرکرواسی دیدارکرد.
دراین دیدارچگونگی توسعه روابط فرهنگی دوکشور مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت .
دراین ملاقات اقای والنتیچ بااشاره به ارتباطات سنتی دوملت ازبسط و توسعه همکاریهای فرهنگی بین دوکشورحمایت کردوخاطرنشان ساخت دوکشوردر زمینه های فرهنگی وهنری دارای مشترکات بسیاری بوده وازکلیه برنامه های فرهنگی وهنری جمهوری اسلامی ایران درکرواسی حمایت خواهدکرد.
مقام ایرانی ازتوجهات مسئولین کرواسی درامربرگزاری هفته فرهنک ایران در زاگرب که منجربه استقبال بی نظیرازان گردیدتشکروقدردانی نمود.
۰ نفر