۲۰ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5892237
T T
۰ نفر
سفیر انگلیس درباکو.. ایران در کنسرسیوم مشارکت خواهد داشت # باکو - ایرنا20/12/73 برابر با11 مارس 1995 توماس ایانک سفیر انگلیس در باکو گفت بی شک ایران نیز در قرارداد کنسرسیوم شرکت های نفتی غرب باجمهوری اذربایجان مشارکت خواهد داشت .
به گزارش خبرگزاری مستقل / توران / جمهوری اذربایجان ایانک این مطلب را روزشنبه دردیداربا جوانان دمکرات این جمهوری عنوان کرد .
سفیر انگلیس امضای قرارداد نفتی بین جمهوری اذربایجان و کنسرسیوم شرکت های نفتی غرب راگام مهمی برای استقلال جمهوری اذربایجان دانست.
وی افزود باپیوستن ایران به این کنسرسیوم همه اعضای ان در جهت رفاه عمومی منطقه تلاش خواهند کرد توماس ایانک در بخش دیگری از سخنان خود عبورخط لوله انتقال نفت دریای خزر به بازارهای جهانی رااز اراضی ترکیه بهترین مسیر خواند .
وی گفت دولت انگلستان با عبور خط لوله از اراضی روسیه مخالف نیست اما حوادث چچن عملا از جذابیت این مسیر کاسته است .
سفیر انگلستان در تشریح موقعیت کنونی جنک قره باغ گفت حوادث کنونی حکایت از امادگی جمهوری اذربایجان برای واگذاری خودمختاری به قره باغ دارد .
کنسرسیوم شرکت های نفتی غرب سال گذشته به رهبری شرکت / بریتیش پترولیوم / انگلستان و با عضویت شرکت هائی از امریکا / نروژ / روسیه / عربستان سعودی و ترکیه تاسیس شده است .
بر اساس قرارداد منعقده در شهریور ماه سال جاری جمهوری اذربایجان امتیاز بهره برداری از سه حوزه نفتی دریای خزر را به مدت 30 سال به این کنسرسیوم واگذار کرد .
جمهوری اذربایجان ابان ماه سال جاری با واگذاری 5 در ضد از سهام قرارداد مذکور به جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد .
۰ نفر