۳ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5890640
T T
۰ نفر
رئیس جمعیت اتحاداسلامی جمهوری اذربایجان : در روز قدس پیام خود رابه گوش مردم جهان می رسانیم # باکو - ایرنا 3/12/73 برابر با22 فوریه 1995 رئیس جمعیت اتحاداسلامی جمهوری اذربایجان گفت : درروز قدس ماپیام خود رابه گوش مردم جهان وحکام زورگوی شرق وغرب خواهیم رساند.
"حاج اذر رامیز اغلو" روزچهارشنبه درگفتگو باخبرنگار ایرنادرباکو از انقلاب اسلامی ایران به عنوان احیای مجدد اسلام در جهان یادکرد.
وی گفت : مسلمانان جهان درروز قدس ضمن اعلام تنفر از اشغالگران صهیونیست از مردم مسلمان ودربند فلسطین حمایت می کنند.
وی بااشاره به جنایات شرق وغرب دربوسنی ، چچن وتاجیکستان و سایر نقاط جهان اهمیت روز قدس رادرنمایش وحدت مسلمانان جهان دانست .
جمعیت اتحاد اسلامی جمهوری اذربایجان سال گذشته میلادی درباکو تاسیس شده است .
۰ نفر