۳ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5890563
T T
۰ نفر

یک هیات از مجلس ایران واردزاگرب شد

۳ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5890563
یک هیات از مجلس ایران واردزاگرب شد # تهران - ایرنا3/12/73 برابر با22 فوریه 1995 هیاتی ازمجلس شورای اسلامی ایران به ریاست حجت الاسلام موحدی ساوجی پس ازدیدارازسارایووروزسه شنبه واردزاگرب شدومورداستقبال رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان کرواسی قرارگرفت .
این هیات روزسه شنبه با نیکیستاوالنتیج نخست وزیرکرواسی دیدارو گفتگوکرد والنتیج دراین دیدار با اشاره به اقدامات انجام شده درجهت گسترش مناسبات دو جانبه به تشریح سیاستهای کرواسی درموردتحولات اخیرمنطقه پرداخت وگفت سفراین هیات به زاگرب وسارایوودرمقطع کنونی برای بوسنی وکرواسی بسیار حائزاهمیت است .
نخست وزیرکرواسی همچنین ابرازامیدواری کرددر پی این رفت وامدها،مناسبات سه جانبه جمهوری اسلامی ایران وجمهوریهای کرواسی وبوسنی هرزگوین تحکیم یافته وزمینه های همکاری بین سه کشورتقویت شود.
دراین دیدارحجت الاسلام موحدی ساوجی رئیس هیات مجلس شورای اسلامی به تشریح سیاستهای جمهوری اسلامی ایران درقبال بحران یوگسلاوی سابق پرداخت وبرلزوم همکاری بیشترمسلمانان وکرواتهادرجهت پیروزی تاکیدکرد.
وی بااشاره به غیرقابل قبول بودن اشغال اراضی کشورهابااستفاده اززور اشغال اراضی بوسنی هرزگوین وکرواسی توسط متجاوزین رامحکوم کردوحمایت دولت وملت جمهوری اسلامی ایران ازتمامیت ارضی جمهوریهای بوسنی هرزگوین وکرواسی رااعلام داشت .
۰ نفر