۲۷ بهمن ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5890129
T T
۰ نفر

وزیر اقتصاد روسیه تهدید به استعفا کرد

۲۷ بهمن ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5890129
وزیر اقتصاد روسیه تهدید به استعفا کرد # مسکو - ایرنا27/11/73 برابر با16 فوریه 1995 یوگنی یاسین وزیر اقتصاد روسیه روز پنج شنبه افزایش حداقل حقوق ماهیانه درروسیه راضربه ای به بودجه این کشور توصیف کرد و هشدارداد که درصورت تحقق این امر از مقام خود استعفا می کند0 شورای فدراسیون روسیه که هفته گذشته لایحه افزایش حداقل حقوق راتائیدکرد به دنبال انتقاداتی تصمیم گرفت تادرجلسه روزپنج شنبه خود در این مسئله تجدید نظرکند0 به گفته وی افزایش حداقل حقوق به بی ثباتی بودجه که باکسری روبرو ست و همچنین عواقب غیرمترقبه درجریان گردش پول منجرخواهد شد.
نمایندگان دومای دولتی و همچنین بوریس یلتسین رئیس جمهوری روسیه با افزایش حداقل حقوق از 36هزار روبل / حدود نه دلار/ به 54 هزار روبل / حدود 13 دلار/ در ماه مخالفت کرده اند0
۰ نفر