۱۸ بهمن ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5889361
T T
۰ نفر

مخالفین گینه خواستارمداخله اسپانیا شدند.

۱۸ بهمن ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5889361
مخالفین گینه خواستارمداخله اسپانیا شدند.
000000000000000000000000000000000000000000000 مادرید - ایرنا18/11/73 برابر با7 فوریه 1995 رئیس انجمن ترقی گینه استوایی روزدوشنبه در بارسلون خواستار مداخله سریع دولت اسپانیا به منظور پایان دادن به جو خفقان در گینه شد.
گابریل موتو رئیس انجمن ترقی گینه و برادر سورو موتو رهبر مخالفان دولت تودور اوبیانک ریس جمهور گینه تاکید کرد دولت اوبیانک مدت 10 روز است سورو موتو را در منزل مسکونی اش حبس وتحت نظر قرار داده است.
وی گفت برادرش به اتهام حمله علیه رئیس دولت گینه تحت نظر قرار گرفته است.
رئیس انجمن ترقی گینه اظهار داشت تودور اوبیانک با ایجاد جو خفقان قصد دارد مخالفین سیاسی را سرکوب کند.
وی به همین جهت از دولت اسپانیا درخواست کرد با مداخله سریع اوبیانک را وادار کند که به این وضعیت پایان دهد.
۰ نفر