۱۶ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5886130
T T
۰ نفر

بخش خصوصی درمالزی بیش ازدولت خانه می سازد

۱۶ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5886130
بخش خصوصی درمالزی بیش ازدولت خانه می سازد # کوالالامپور- ایرنا 16/10/73 برابر با6 ژانویه 1995 وزیر مسکن مالزی گفت در حالیکه بخش خصوصی در سال 94 به 2/84 درصد از اهداف خود دست یافته بخشهای دولتی تنهابه 9/30 درصد از اهداف خودرسیده اند.
روزنامه// سان // چاپ کوالالامپور روز جمعه به نقل از// تینک چیوبه// نوشت بخش خصوصی که در نظر دارد تا بایان سال 95 کار ساخت 217 هزار دستگاه خانه ارزان قیمت را به پایان رساند در پایان سال 94 / 182هزار و624 را اماده کرد0 در همین حال بخش دولتی که تصمیم دارد تا بایان سال 95/ 126 هزار و 800 واحد ساختمان احداث نماید تا بایان سال 94 موفق شد 39 هزار و 136 واحد ان را تکمیل کند0
۰ نفر