۱۸ آذر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5883553
T T
۰ نفر
یک وزیر دولت روسیه به خاطر استفاده از زور در چچن استعفا کرد # مسکو - ایرنا 18/9/73 برابر با9 دسامبر1994 یوری کالمیکف وزیر دادگستری مستعفی روسیه دلیل استعفای خود را تلاش مقامات روسیه برای استفاده از زور برای حل بحران چچن ذکر کرد و تصریح نموددستگاه ریاست جمهوری روسیه مانند دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی عمل میکند0 کالمیکف که دوروز پیش و پس از تشکیل جلسه فوق العاده شورای امنیت روسیه از مقام خود استعفا داد س روزجمعه درگفتگوئی با خبرنگاران علت اصلی استعفای خود را وصعیت جمهوری مسلمان نشین چچن اعلام کرد0 وی گفت در جلسه اخیر شورای امنیت و پس از بررسی مسئله چچن احساس کردم که اعصای شورا مایل به حل این بحران با استفاده از زور می باشند0 وی یاداور شد به دلیل وجود دوحکومت درروسیه قبلا نیز تصمیم گرفته بود از مقام خود کناره گیری کند0 کالمیکف از دولت و دستگاه ریاست جمهوری بعنوان دوحکومت موجود درروسیه نام برد و افزود دستگاه ریاست جمهوری مانند دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی عمل می کند و صمن کنترل بردولت درتمام امور ان دخالت دارد0 وی دستگاه ریاست جمهوری روسیه را به دخالت درامور تدوین قوانین و همچنین وزارت دادگستری متهم ساخت و تصریح کرد تازمانیکه اختیارات دستگاه ریاست جمهوری محدود نشود این وصع ادامه خواهد یافت0
۰ نفر