۱۳ آذر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5883148
T T
۰ نفر
رئیس مجلس ایران فرداعازم جمهوریهای اکراین واذربایجان می شود # تهران - ایرنا 13/9/73 برابر با4 دسامبر1994 علی اکبرناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی ایران فردا دوشنبه درراس هیاتی به دعوت مقامات جمهوری های اکراین و اذربایجان برای دیدار رسمی شش روزه از این جمهوریها عازم اکراین خواهد شد.
وزرای صنایع و نفت / تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ومقامات بازرگانی و دفاع ووزارت امورخارجه ناطق نوری را در این سفر همراهی می کنند.
رئیس قوه مقننه وهیات همراه در مدت سفر باروسای جمهوریهای اکراین و اذربایجان / وزرای امورخارجه و نیز روسای پارلمانهای این دوکشور/ موصوعات مورد علاقه فی مابین را مورد بحث و مذاکره قرارخواهد داد.
اوکراین یکی از جمهوری های تازه استقلال یافته اتحاد شوروی سابق است که تلاش دارد برمشکلات و معصلات اقتصادی/ سیاسی و فرهنگی دوران پس از استقلال خود فائق اید.
دوکشور جمهوری اسلامی ایران و اواکرین دارای روابط اقتصادی/سیاسی و فرهنگی نسبتا خوبی هستند و تلاش می کنند تاروابط اقتصادی را در جهت منافع متقابل گسترش دهند.
۰ نفر