۱۳ آذر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5883092
T T
۰ نفر
مسلمانان ترکیه علیه رژیم صهیونیستی و صربهادرشهرانکارادست به تظاهرات زدند.
# انکارا- ایرنا13/9/73 برابر با4 دسامبر 1994 گروهی از مسلمانان ترکیه طی تظاهراتی در انکارا جنایات صربهاعلیه مسلمانان بوسنی هرزگوین واقدامات صد اسلامی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان رامحکوم کردند.
تظاهرکنندگان که بعدازظهر روزشنبه درمیدان مرکزی انکارا تجمع کرده بودند تکبیرگویان به راهپیمایی پرداختند.
شرکت کنندگان دراین تظاهرات درحالیکه شعارهای بوسنی گورستان صربها خواهد شد / و /سازمان ملل یک سازمان تروریستی است / سرداده بودند پرچم رژیم صهیونیستی رابه اتش کشیدند.
یکی از تظاهرکنندگان باقرائت بیانیه ای صمن محکوم کردن رژیم صهیونیستی وظلم صربها اعمال فشار های مسئولین برخی از دانشگاههای ترکیه علیه دانشجویان محجبه رابشدت محکوم کرد.
پلیس انکارا علیرغم اتخاذ تدابیر شدید امنیتی از مداخله به این تظاهرات خودداری کرد.
دراین تظاهرات اوکشن شندیللر معاون حزب اتحاد بزرک ترکیه نیز شرکت داشت تظاهرکنندگان خود رابه عنوان ارمانخواهان نظام عالم / معرفی می کردند.
گفته می شود گروه یاد شده ازهواداران حزب اتحاد بزرک که مواصع ملی / اسلامی دارد بوده اند.
گروه ارمانخواهان نظام عالم جمعه چهارم اذرماه/25 نوامبر/ نیز پس از برگزاری نمازجمعه درشهر استانبول علیه رژیم صهیونیستی و درحمایت از دانشجویان محجبه دست به تظاهرات زده بودند.
۰ نفر