۲۶ مهر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5879954
T T
۰ نفر
ایران وکویت برلزوم توسعه مناسبات دوجانبه تاکید کردند # تهران - ایرنا26/7/73 برابر با18 اکتبر 1994 غلامعلی صنعتی سفیر جدید ایران درکویت روزسه شنبه استوارنامه خود راتسلیم شیخ جابرالاحمدالصباح امیرکویت کرد.
دراین دیدار که درقصر البیان کویت صورت گرفت شیخ صباح الاحمد نایب اول نخست وزیرووزیر امورخارجه وشیخ ناصر وزیردیوان امیری کویت نیزحصور داشتند.
درپایان این دیدار صنعتی و شیخ صباح الاحمد درباره روابط ومسائل موردعلاقه دوکشور واخرین تحولات منطقه گفتگو کردند.
در این دیدار طرفین نسبت به گسترش مناسبات درزمینه های مورد علاقه تاکید کردند.
۰ نفر