۱۲ مهر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5878970
T T
۰ نفر
سخنان دکتر گلپایگانی دراجلاس علوم وتکنولوژی کشورهای جنوب # اسلام اباد / - ایرنا- 12/7/73 برابر با 4 اکتبر 1994 دکتر هاشمی گلپایگانی وزیر فرهنک واموزش عالی ایران درسخنانی دراولین اجلاس کمیسیون علوم وتکنولوژی کشورهای جنوب دراسلام اباد گفت ..بسیاری ازمراکز علمی ایران دربرقراری ارتباط علمی بادانشگاههاوموسسات دیگرکشورهافعالند.
وی صمن اعلام امادگی ایران برای همکاری بین کشورهای جنوب در زمینه های فنی و تکنولوژیکی گفت .. به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران توسعه کشورهای جنوب به عهده خود این کشورهاست.
وی افزود همکاری میان موسسات تحقیقاتی اموزش عالی ودانشگاه های کشورهای جنوب باید توسعه و تحکیم یابد و در این راستا مناسب است که مراکز منطقه ای برای تبادل اطلاعات وپژوهش های علمی تاسیس شود همچنین بیدارسازی فرهنگی در جنوب یک صرورت فوری واساسی است.
دکتر هاشمی گلپایگانی حرکت جدی در جهت خود کفایی علمی در کشورهای جهان سوم رامورد تاکید قرار داد و گفت دانشمندان و متخصصان این کشورها باید باور داشته باشند که بادانشمندان کشورهای پیشرفته هم طراز هستند.
وزیر فرهنک و اموزش عالی درادامه افزود.. علوم و تکنولوژی باید در راه خوشبختی انسان هابه کار گرفته شود و دانشمندان باید جوانب اقتصادی واجتماعی توسعه رامد نظر قراردهند.
اولین اجلاس کمیسیون علوم وتکنولوژی برای پایدار درجنوب /کوم ساتس /که به مدت پنج روز ادامه دارد /صبح سه شنبه باسخنان بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان در اسلام اباد گشایش یافت ..
درمراسم گشایش این اجلاس هیئت های نمایندگی 40 کشور جهان از اسیا/اروپا/امریکای لاتین /افریقا ونیز نمایندگانی از 17 سازمان مختلف بین المللی شرکت داشتند.
هدف ازبرگزاری این کمیسیون ایجاد شبکه ها ومراکز علوم وتکنولوژی درکشورهای جنوب وبوجود اوردن زمینه همکاریهای بین المللی وپیوندهای نیرومند میان اعصا ان اعلام شده است .
این کمیسیون پیشنهاد کرده است که 20 مرکز عالی برای ایجاد همکاری های علمی و تکنولوژیکی میان کشور های جنوب تشکیل شود0 این اجلاس به ابتکار پروفسور عبدالسلام دانشمند معروف پاکستان وبرنده جایزه نوبل فیزیک وبرای ایجادهمکاری های علمی وتکنولوژیکی میان کشورهای جنوب تشکیل شده است . جمهوری اسلامی ایران همچنین پیشنهاد کرده است برای قدردانی از خدمات پروفسور عبدالسلام مرکز بین المللی علوم وتکنولوژی درپاکستان درزادگاه وی تاسیس شود.
۰ نفر