۱۱ شهریور ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5875973
T T
۰ نفر
تامین امنیت ازسوی نیروهای سازمان ملل برای سفرپاپ ب ه سارایوو # تهران - ایرنا 15/06/73 .سیاسی. تلکس 178 نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل درجریان سفر این هفته پاپ رهب ر کاتولیکهای جهان به سارایوو تاحد امکان کامل ترین تدابیرامنیتی رابه کارخواهند گرفت.
........................................
،سازمان،ملل،سفر،پاپ،سارایوو،اعلام،آمادگی،د،پ،آ،مایکل،ویلیامز،زاگرب، ،سخنگو،بوسنی،
۰ نفر