۱۱ شهریور ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5875873
T T
۰ نفر

تماس های محرمانه واشنگتن و بغداد

۱۱ شهریور ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5875873
تماس های محرمانه واشنگتن و بغداد # ابوظبی - ایرنا 13/06/73 .سیاسی. تلکس 49 منابع دیپلماتیک عرب در قاهره از تماسهای محرمانه عراق و آمریکا جهت لغو تدریجی تحریمهای بین المللی علیه عراق خبر داده اند.
........................................
،عراق،آمریکا،تحریم،اقتصادی،سازمان،ملل،اسرائیل،اسکان،400،هزار،آواره، ،فلسطینی،روزنامه،الرای،العام،
۰ نفر